Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

900. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 3059.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in za izvrševanje 2. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 in 4/18) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 5/18) se v prilogi v tabeli »Tip osebe javnega prava: dom upokojencev, posebni socialnovarstveni zavod, Razpon plačnega razreda: 47-54«:
– v vrstici šifra PU 26611, Dom upokojencev Kranj, šifra DM B017347, Direktor DU PSVZ, v zadnjem stolpcu plačni razred »50« nadomesti s plačnim razredom »51«,
– v vrstici šifra PU 26662, Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, šifra DM B017347, Direktor DU PSVZ, v zadnjem stolpcu plačni razred »50« nadomesti s plačnim razredom »51«, in
– v vrstici šifra PU 26808, Dom upokojencev Ptuj, šifra DM B017347, Direktor DU PSVZ, v zadnjem stolpcu plačni razred »53« nadomesti s plačnim razredom »54«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-8/2018
Ljubljana, dne 22. marca 2018
EVA 2018-2611-0019
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti