Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

893. Pravilnik o pristojbinah za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter cenah tiskovin, stran 3054.

  
Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo in 41/17) ter v zvezi z 2., 22. in 24. členom Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o pristojbinah za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter cenah tiskovin 
1. člen 
Ta pravilnik določa pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo, ki jih izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, ter cene tiskovin.
2. člen 
Pristojbine za opravljanje izpitov znašajo:
Izpiti 
izpit / EUR
posamezni predmet / 
EUR
častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več
185
60
prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več
200
80
prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000
190
70
častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500
45
20
poveljnik ladje z bruto tonažo do 500
35
/
član posadke v sestavi krovne straže
35
/
usposobljeni pomorščak krova
35
15
častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več
168
60
drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več
180
80
drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 kW in 3000 kW
170
70
član posadke v sestavi strojne straže
35
/
usposobljeni pomorščak stroja
35
15
častnik elektronik
160
60
ladijski električar
35
15
GMDSS-radijski operater s splošnim pooblastilom
55
22
GMDSS-radijski operater z omejenim pooblastilom
45
20
osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte in kemikalij
45
20
ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte na vodstveni ravni
45
20
ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz kemikalij na vodstveni ravni
45
20
osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina
45
20
ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina na vodstveni ravni
45
20
osnovna usposobljenost za delo na ladji*
70
25
*če je kandidat oproščen opravljanja izpita v delu, ki se nanaša na prvo pomoč 
50
20
ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom 
45
/
ravnanje s hitrim reševalnim čolnom
45
/
požarna varnost
70
20
nujna medicinska pomoč
45
20
zdravstvena oskrba
45
/
ladijski častnik za zaščito
45
20
ozaveščenost o zaščiti
35
/
usposobljenost za določene naloge zaščite
35
15
radarski opazovalec
45
/
uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA)
45
/
uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema (ECDIS)
45
/
poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200
45
20
poveljnik jahte z bruto tonažo do 500
45
20
častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW
45
20
mornar motorist
35
15
izpit za voditelja čolna na morju*
35
12
izpit za voditelja čolna na celinskih vodah*
35
12
*kadar kandidat istočasno opravlja izpit za voditelja čolna na morju in na celinskih vodah
40
12
VHF GMDSS izpit
30
12
preizkus znanja za upravljanje čolna na morju*
15
/
preizkus znanja za upravljanje čolna na celinskih vodah*
15
/
*kadar kandidat istočasno opravlja preizkus znanja za upravljanje čolna na morju in na celinskih vodah
20
/
pomorski pilot*
100
/
*popravni izpit iz ustnega dela 
40
/
*popravni izpit iz praktičnega dela 
70
/
*praktični preizkus pilotiranja in praktični del izpita na ladji z ugrezom nad 16,5 metrov
70
/
pomorski agent
60
20
3. člen 
(1) Pristojbine za izmeritev čolna znašajo:
a) čoln brez krova ali delnim krovom: 
EUR
– do 5 m dolžine
20
– več kot 5 m do 7 m dolžine
30
– več kot 7 m do 12 m dolžine
40
b) čoln s kabino:
EUR
– do 5 m dolžine
30
– več kot 5 m do 7 m dolžine
50
– več kot 7 m do 12 m dolžine
60
(2) Pristojbine za ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo znašajo:
Čolni
osnovni in izredni pregled
redni pregled
a) za osebne in javne namene:
EUR
EUR
– do 5 m dolžine
15
10
– več kot 5 m do 7 m dolžine
25
15
– več kot 7 m do 12 m dolžine
35
20
b) za gospodarske namene:
EUR
EUR
– do 5 m dolžine
20
15
– več kot 5 m do 7 m dolžine
30
20
– več kot 7 m do 12 m dolžine
40
25
c) za prevoz do vključno 12 potnikov: 
EUR
EUR
– do 5 m dolžine 
35
30
– več kot 5 m do 7 m dolžine
40
35
– več kot 7 m do 12 m dolžine
50
40
č) za prevoz 13 do 25 potnikov za čolne celinske plovbe:
EUR
EUR
– do 7 m dolžine
50
40
– nad 7 m do 12 m dolžine
60
50
d) za prevoz več kot 25 potnikov čolne celinske plovbe: 
EUR
EUR
– do 12 m
70
60
4. člen 
Cene tiskovin znašajo:
Tiskovine
EUR
pripravniški dnevnik
30
ladijski dnevnik
28
strojni dnevnik
28
radijski dnevnik 
12
seznam posadke 
12
pomorska knjižica
55
pilotska izkaznica
8
vpisni list za čoln 
4
izdaja, obnovitev, zamenjava, dvojnik pooblastila ali potrdila
2
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati tretji odstavek 8. člena Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent (Uradni list RS, št. 137/06) in Pravilnik o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin (Uradni list RS, št. 14/07, 116/08 in 76/13).
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-254/2016/22
Ljubljana, dne 27. marca 2018
EVA 2015-2430-0100
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti