Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

844. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija, stran 2935.

  
Na podlagi drugega odstavka 5. in tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 23. seji dne 15. 3. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 70/17) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za šport Občine Idrija je sestavljena iz predsednika in štirih članov, ki ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani. Trije člani komisije so imenovani na predlog športnih društev, dva člana komisije sta izbrana izmed zaposlenih v občinski upravi. Župan s sklepom določi sestavo komisije ter njenega predsednika. Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člane komisije razreši pred iztekom mandata zaradi neudeležbe na sejah komisije in/ali neizvajanja nalog člana komisije in/ali kršitve določil o prepovedi interesne povezanosti in imenuje nove.«
2. člen 
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis se izvede praviloma v prvih treh mesecih tekočega leta oziroma v treh mesecih po sprejemu proračuna za tekoče proračunsko leto. Razpisni rok ne sme biti krajši od 21 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine in naloge, kot je opredeljeno v 4. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje športnih programov in nalog. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis v enem javnem mediju na območju Občine Idrija ter na spletnih straneh Občine Idrija.«
3. člen 
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »15. januarja« nadomesti z besedilom »31. januarja«.
V tretjem odstavku se številka »15« nadomesti s številko »30«.
4. člen 
Pogoji, merila in metodologija za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija, ki so določeni v prilogi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 70/17) se nadomestijo s Pogoji, merili in metodologijo za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija, ki so določeni v prilogi tega pravilnika.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0006/2017
Idrija, dne 15. marca 2018
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti