Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

841. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje, stran 2930.

  
Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 111/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. redni seji dne 28. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje 
I. 
Občinski svet Občine Grosuplje potrdi sklep o določitvi višine cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev – ravnanje s komunalnimi odpadki – Občina Grosuplje, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 6-G-Odp./2017 v decembru 2017.
II. 
Potrjene cene storitev javne službe:
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov
0,1118 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov
0,0099 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja BIO odpadkov
0,1214 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja BIO odpadkov
0,0083 EUR/kg
3. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov
0,2803 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov
0,0841 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Z elaboratom se potrjuje tudi preračun porazdelitve količin opravljenih storitev med uporabnike in pogostost odvoza odpadkov, kot je predstavljena v elaboratu.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s 1. 3. 2018.
Št. 354-0008/2018-4
Grosuplje, dne 28. februarja 2018
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič
 
Po pooblastilu župana 
mag. Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave 

AAA Zlata odličnost