Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

840. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Grosuplje, stran 2929.

  
Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 52/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 76/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. redni seji dne 28. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Grosuplje 
I. 
Občinski svet Občine Grosuplje potrdi sklep o določitvi višine cene storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Grosuplje, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev – javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami – Občina Dobrepolje, Občina Grosuplje, Občina Ivančna Gorica, Občina Velike Lašče, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 6-KAN-MKČN/2017 v decembru 2017.
II. 
Potrjena cena storitve javne službe:
– Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,2636 EUR/m3,
– Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec, in predstavlja strošek javne infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
0,5500
20 < DN < 40
3
1,6500
40 ≤ DN < 50
10
5,5000
50 ≤ DN < 65
15
8,2500
65 ≤ DN < 80
30
16,5000
80 ≤ DN < 100
50
27,5000
100 ≤ DN 150
100
55,0000
150 ≤ DN
200
110,0000
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s 1. 3. 2018.
Št. 354-0008/2018-3
Grosuplje, dne 28. februarja 2018
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič
 
Po pooblastilu župana 
mag. Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave 

AAA Zlata odličnost