Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

839. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje, stran 2928.

  
Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 52/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. redni seji dne 28. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje 
I. 
Občinski svet Občine Grosuplje potrdi sklep o določitvi cen čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode – Občina Grosuplje, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 6-G-Kan./2017 v decembru 2017.
II. 
Potrjena cena storitev javne službe:
ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
– Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,1091 EUR/m3,
– Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
6,1044
20 < DN < 40
3
18,3132
40 ≤ DN < 50
10
61,0440
50 ≤ DN < 65
15
91,5660
65 ≤ DN < 80
30
183,1320
80 ≤ DN < 100
50
305,2200
100 ≤ DN < 150
100
610,4400
150 ≤ DN
200
1.220,8800
– Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0458 EUR/m3,
– Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,2935 EUR/m3.
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
– Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,3750 EUR/m3,
– Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
3,1050
20 < DN < 40
3
9,3150
40 ≤ DN < 50
10
31,0500
50 ≤ DN < 65
15
46,5750
65 ≤ DN < 80
30
93,1500
80 ≤ DN < 100
50
155,2500
100 ≤ DN < 150
100
310,5000
150 ≤ DN
200
621,0000
– Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1314 EUR/m3,
– Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1253 EUR/m3.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s 1. 3. 2018.
Št. 354-0008/2018-2
Grosuplje, dne 28. februarja 2018
Župan 
Občina Grosuplje 
dr. Peter Verlič
Po pooblastilu župana 
mag. Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave 

AAA Zlata odličnost