Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

838. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje, stran 2928.

  
Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 111/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. redni seji dne 28. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje 
I. 
Občinski svet Občine Grosuplje potrdi sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev – oskrba s pitno vodo – Občina Grosuplje, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 5-G-Vod/2017 z datumom december 2017.
II. 
Potrjene cene storitve javne službe:
– Cena vodarine znaša 0,4445 EUR/m3
– Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
4,3131
20 < DN < 40
3
12,9393
40 ≤ DN < 50
10
43,1310
50 ≤ DN < 65
15
64,6965
65 ≤ DN < 80
30
129,3930
80 ≤ DN < 100
50
215,6550
100 ≤ DN < 150
100
431,3100
150 ≤ DN
200
862,6200
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s 1. 3. 2018.
Št. 354-0008/2018-1
Grosuplje, dne 28. februarja 2018
Župan 
Občina Grosuplje 
dr. Peter Verlič
 
Po pooblastilu župana 
mag. Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti