Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

837. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 2927.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 20. redni seji dne 14. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
1. člen 
Ugotovi se, da nepremičnine: parc. št. 4162 – v izmeri 3147 m², k.o. 1500 – Dobindol, parc. št. 862/66 – v izmeri 34 m², k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/5 – v izmeri 631 m², k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/2 – v izmeri 716 m², k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/3 – v izmeri 1127 m², k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/4 – v izmeri 628 m², k.o. 1495 – Toplice, predstavljajo javno dobro lokalnega pomena.
S tem sklepom se odvzame status javnega dobra nepremičninam parc. št. 4162, k.o. 1500 – Dobindol, parc. št. 862/66, k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/5, k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/2, k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/3, k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/4, k.o. 1495 – Toplice, vpisanim v zemljiški knjigi kot javno dobro.
2. člen 
Nepremičnine parc. št. 4162, k.o. 1500 – Dobindol, parc. št. 862/66, k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/5, k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/2, k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/3, k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/4, k.o. 1495 – Toplice, prenehajo biti javno dobro in se pri njih vknjiži lastninska pravica na ime Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, matična številka 1365720000, do celote.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2018
Dolenjske Toplice, dne 14. marca 2018
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost