Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

832. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva, stran 2905.

  
Na podlagi tretjega odstavka 18.s člena in osme alineje četrtega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), osme alineje tretjega odstavka 22. člena in šestnajste alineje 40. člena Statuta Socialne zbornice Slovenije sprejet dne 14. 3. 2017 na redni seji Skupščine Socialne zbornice Slovenije je Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije na 26. seji dne 26. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva 
1. člen 
V Pravilniku o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 79/13) (v nadaljevanju: pravilnik) se 15. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»15. člen
Postopek verifikacije in izdaje listine se obračunata po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor zbornice.
Postopek verifikacije posameznega programa in izdaje listine je strošek predlagatelja.«
2. člen 
Ostali členi pravilnika ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 548/2018-SZS/VER-VK
Ljubljana, dne 26. februarja 2018
Suzi Kvas l.r.
Predsednica Upravnega odbora 
Socialne zbornice Slovenije 

AAA Zlata odličnost