Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

826. Pravilnik o načinu uveljavljanja pravic in ugodnosti za izvajanje prvega odstavka 2. člena Zakona o spremembi Zakona o visokem šolstvu, stran 2901.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o spremembi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 65/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport v soglasju z ministrico za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu uveljavljanja pravic in ugodnosti za izvajanje prvega odstavka 2. člena Zakona o spremembi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 65/17)
1. člen 
Ta pravilnik določa način uveljavljanja pravic in ugodnosti študentov iz prvega odstavka 2. člena Zakona o spremembi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 65/17; v nadaljnjem besedilu: zakon) za obdobje od 1. oktobra 2017 do začetka veljavnosti zakona 21. novembra 2017.
2. člen 
Študent, ki ima za obdobje iz prejšnjega člena pravico do povračila vplačanih sredstev zdravstvenega zavarovanja oziroma plačila zdravstvenih storitev in je imel v navedenem obdobju status študenta (v nadaljnjem besedilu: študent), ima za to obdobje pravico do povračila plačanih:
– prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, če je bil zavezanec za njihovo plačilo sam,
– zavarovalnih premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po postopkih, ki jih določi zavarovalnica, ki izvaja dopolnilno zavarovanje, in
– stroškov zdravstvene storitve, ki je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v celotni vrednosti zdravstvene storitve ali odstotnem deležu vrednosti zdravstvene storitve, določenem v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: zdravstvena storitev).
3. člen 
Študent lahko zahteva povračilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje iz prve alineje prejšnjega člena od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) z vložitvijo vloge na območni enoti ZZZS.
4. člen 
Študent lahko zahteva povračilo zavarovalnih premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz druge alineje 2. člena tega pravilnika z vložitvijo vloge pri zavarovalnici, ki izvaja dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
5. člen 
Študent lahko zahteva povračilo plačanih stroškov zdravstvene storitve iz tretje alineje 2. člena tega pravilnika od ZZZS.
Vlogo za povračilo plačanih stroškov zdravstvenih storitev študent vloži na območni enoti ZZZS skupaj z dokazilom o njihovem plačilu. Če študent uveljavlja povračilo razlike do polne vrednosti zdravstvene storitve, ki je bila krita iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se vlogi za povračilo stroškov zdravstvenih storitev priloži dokazilo, da mu je zavarovalnica, pri kateri je imel sklenjeno dopolnilno zavarovanje, vrnila premije za to zavarovanje, in dokazilo zavarovalnice o plačanih storitvah.
ZZZS lahko razliko do polne vrednosti zdravstvene storitve, ki jo je za študenta plačala zavarovalnica, pri kateri je bil študent dopolnilno zdravstveno zavarovan, na zahtevo študenta vrne tej zavarovalnici, če je ta zavarovalnica predhodno študentu vrnila plačano zavarovalno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Študenti vložijo vlogo iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika do 31. decembra 2018.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2010/21
Ljubljana, dne 19. marca 2018
EVA 2018-3330-0009
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 
 
Soglašam! 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost