Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018

Kazalo

791. Sklep o določitvi osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava, stran 2811.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) župan Občine Vipava izdajam
S K L E P 
o določitvi osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava 
1. 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava, Glavni trg 1, 5271 Vipava s 1. 1. 2018 uvrščam v 41. plačni razred.
2. 
Soglasje k uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred poda pristojni minister.
Št. 014-23/2017-4
Vipava, dne 24. januarja 2018
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost