Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

725. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2285/2, k.o. 1696 – Rudnik, ID znak: 1696 2285/2, stran 2644.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica, na 20. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2285/2, k.o. 1696 – Rudnik, ID znak: 1696 2285/2 
1. člen 
Ukine se javno dobro na zemljišču:
– parc. št. 2285/2 k.o. 1696 – Rudnik, ID znak: 1696 2285/2, v izmeri 187 m².
2. člen 
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa preneha značaj javnega dobra in postane last Občine Škofljica in se vknjiži kot lastnina Občine Škofljica.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2018
Škofljica, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti