Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

724. Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri nepremičninah parc. št. 940/451 in 940/453, obe k.o. 1697 – Lanišče, stran 2643.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 20. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri nepremičninah parc. št. 940/451 in 940/453, obe k.o. 1697 – Lanišče 
1. člen 
Pri zemljiščih:
– k.o. 1697 Lanišče parcela 940/451,
– k.o. 1697 Lanišče parcela 940/453,
je na podlagi Ugotovitvene odločbe, št. 7113-22/2014-2 z dne 10. 3. 2014, vknjižena zaznamba – grajeno javno dobro lokalnega pomena.
2. člen 
S tem sklepom se ukine zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri zemljiščih:
– k.o. 1697 Lanišče parcela 940/451,
– k.o. 1697 Lanišče parcela 940/453.
Ugotovitveno odločbo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški knjigi v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2018
Škofljica, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti