Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

723. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofljica, stran 2642.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 20. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofljica 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 9/16).
2. člen 
(1) V 11. členu se v Preglednici 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe opreme zbriše besedilo:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Skupni stroški 
v EUR
Obračunski stroški v EUR
Kanalizacija
KAN – kanalizacijsko omrežje
11.963.488
8.368.452
Vsa komunalna oprema v coni
CON – obrtno-podjetniška cona
14.029.294
10.454.102
in prvo vrstico znotraj tabele (Kanalizacija) na istem mestu nadomesti z naslednjim besedilom:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Skupni stroški 
v EUR
Obračunski stroški v EUR
Kanalizacija
KAN – kanalizacijsko omrežje
13.812.322
5.430.557
(2) Na koncu 11. člena se doda:
»Preglednica 2b: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme v coni
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Skupni stroški 
v EUR
Obračunski stroški v EUR
1. Cestno omrežje
CON – obrtno-podjetniška cona
9.031.487
6.909.741
2. Meteorna kanalizacija
CON – obrtno-podjetniška cona
1.323.984
1.012.943
3. Fekalna kanalizacija
CON – obrtno-podjetniška cona
2.239.252
1.713.190
4. Vodovodno omrežje
CON – obrtno-podjetniška cona
1.069.478
818.228
5. Plinovodno omrežje
CON – obrtno-podjetniška cona
365.093
0
Skupaj
14.029.294
10.454.102
3. člen 
(1) V 12. členu se v Preglednici 3: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto komunalne opreme zbriše besedilo
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Cp 
(v EUR/m2)
Ct 
(v EUR/m2)
Kanalizacija
KAN – kanalizacijsko omrežje
5,57
14,86
Vsa komunalna oprema v coni
CON – obrtno-podjetniška cona
40,85
128,73
in prvo vrstico znotraj tabele (Kanalizacija) na istem mestu nadomesti z naslednjim besedilom:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Cp 
(v EUR/m2)
Ct 
(v EUR/m2)
Kanalizacija
KAN – kanalizacijsko omrežje
3,62
9,64
(2) Na koncu 12. člena se doda:
Preglednica 3b: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto komunalne opreme v coni
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Cp 
(v EUR/m2)
Ct 
(v EUR/m2)
1. Cestno omrežje
CON – obrtno-podjetniška cona
27,00
85,08
2. Meteorna kanalizacija
CON – obrtno-podjetniška cona
3,96
12,47
3. Fekalna kanalizacija
CON – obrtno-podjetniška cona
6,69
21,10
4. Vodovodno omrežje
CON – obrtno-podjetniška cona
3,20
10,08
Skupaj
40,85
128,73
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2018
Škofljica, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti