Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

714. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje, stran 2626.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni seji dne 26. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča »Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO Murska Sobota« na nepremičninah:
– katastrska občina 107 MARTJANCI parcela 1141/1 (ID 6291829),
– katastrska občina 107 MARTJANCI parcela 1140/5 (ID 2050201),
– katastrska občina 107 MARTJANCI parcela 1140/6 (ID 2387134).
2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO Murska Sobota« in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen 
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice.
Pri nepremičnini iz prve alineje 1. člena tega sklepa se dovoli tudi vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne ceste.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-00016/2018-1
Moravske Toplice, dne 27. februarja 2018
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti