Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

708. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva, stran 2623.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17), po predhodnem soglasju sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava z dne 19. 2. 2018 je Občinski svet Občine Lendava na 3. izredni seji dne 1. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva (Uradni list RS, št. 45/09) se v tretji alineji 12. člena črta besedilo:
»od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih«
Besedilo v tretji alineji 12. člena se sedaj na novo glasi:
»da ima najmanj pet let delovnih izkušenj«
2. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0027/09-7
Lendava, dne 1. marca 2018
Podžupan 
Občine Lendava 
Ferenc Horváth l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti