Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

679. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, stran 2584.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določa pristojni organ za izvajanje Uredbe(EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L št. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/67 z dne 3. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev za oceno vpliva zaradi opustitve ali spremembe obstoječih referenčnih vrednosti (UL L št. 12 z dne 17. 1. 2018, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1011/EU) ter način opravljanja nadzora.
2. člen 
(organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU) 
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen 
(način opravljanja nadzora) 
Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem Uredbe 2016/1011/EU in te uredbe:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem informacij in poročil ter obvestil oseb, ki v skladu z Uredbo 2016/1011/EU in to uredbo ali drugimi predpisi za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU poročajo agenciji, in
2. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 4. člena te uredbe.
4. člen 
(nadzorni ukrepi) 
(1) Agencija, ki pri nadzoru ugotovi kršitev te uredbe in Uredbe 2016/1011/EU, sprejme ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve.
(2) Za odločanje, opravljanje nadzora in izrekanje nadzornih ukrepov agencije v posamičnih zadevah ter za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-7/2018
Ljubljana, dne 8. marca 2018
EVA 2017-1611-0009
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti