Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

648. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81, stran 2320.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS, št. 97/15) se v prvem odstavku 1. člena prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– izvir Furlanove toplice (ID-znak: 2003-270/2-0), koordinate (X: 90706,44, Y: 445893,64, Z: 287,47);
– Ft-1/81 (ID-znak: 2003-50/0-0), koordinate (X: 90702,74 Y: 445899,56, Z: 290,04).«.
V drugem odstavku se številka »5.000« nadomesti s številko »2.500«, številka »75.000« s številko »37.500« in številka »80.000« s številko »40.000«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-15/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0097
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik