Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

639. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, stran 2314.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 5. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke 
1. člen 
Ta uredba določa merila za razvrstitev vozil v cestninske razrede, višino cestnine za posamezen cestninski razred in način plačevanja cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke.
2. člen 
Vozila, ki vozijo skozi cestni predor Karavanke, se v cestninske razrede razvrščajo glede na največjo dovoljeno maso vozila in števila osi, in sicer:
1. Vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg
– prvi cestninski razred: motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega (v nadaljnjem besedilu: cestninski razred R1);
2. Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
– prvi cestninski razred: motorna vozila z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg (v nadaljnjem besedilu: cestninski razred R3);
– drugi cestninski razred: motorna vozila z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in skupine vozil z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg (v nadaljnjem besedilu: cestninski razred R4).
3. člen 
(1) Višina cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke (v nadaljnjem besedilu: cestnina) je odvisna od največje dovoljene mase vozila in cestninskega razreda, v katerega je razvrščeno vozilo ali skupina vozil.
(2) Višina cestnine znaša brez davka na dodano vrednost za vozila cestninskega razreda R1 5,90 eura, za vozila cestninskega razreda R3 4,69 eura in za vozila cestninskega razreda R4 9,38 eura. Od plačane cestnine se obračuna 22-odstotni davek na dodano vrednost.
(3) Višino cestnine za vozila cestninskega razreda R1 upravljavec cestnega predora Karavanke (v nadaljnjem besedilu: upravljavec cestninskih cest) objavi na cestninski postaji Hrušica. Višino cestnine za vozila cestninskih razredov R3 in R4, ki plačujejo cestnino v elektronskem sistemu cestninjenja v prostem prometnem toku (v nadaljnjem besedilu: sistem DarsGo), objavi upravljavec cestninskih cest na spletni strani www.darsgo.si.
4. člen 
(1) Uporabnik vozila cestninskega razreda R1, ki vozi skozi cestni predor Karavanke, plača cestnino na cestninski postaji Hrušica.
(2) Uporabnik vozil cestninskih razredov R3 in R4, ki vozi skozi cestni predor Karavanke, plača cestnino v sistemu DarsGo. Cestnina se v sistemu DarsGo zaračuna, ko vozilo s pravilno nameščeno in delujočo OBU napravo (v nadaljnjem besedilu: naprava DarsGo) brez ustavljanja prevozi točko cestninjenja. Navodila za pravilno namestitev naprave DarsGo in njeno pravilno uporabo prejme uporabnik ob prevzemu naprave DarsGo. Objavljena so tudi na spletni strani www.darsgo.si.
(3) Cestnina se lahko plača z gotovino ali brezgotovinsko na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo cestninjenje in so objavljeni na spletni strani upravljavca cestninskih cest.
(4) Nerezidenti, ki so uporabniki vozil cestninskega razreda R1, lahko plačujejo cestnino s tujimi valutami na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo cestninjenje, in so objavljeni na spletni strani upravljavca cestninskih cest.
(5) Cestnina se ne plača za prevoze, ki so oproščeni plačila cestnine s predpisi, ki urejajo cestninjenje, in so objavljeni na spletni strani upravljavca cestninskih cest.
5. člen 
(1) Uporabnik, ki večkrat uporablja cestni predor Karavanke, si lahko pri plačevanju cestnine za vozilo cestninskega razreda R1 zagotovi 14 prehodov cestnega predora Karavanke z nakupom neprenosljive točkovne karte v vrednosti 26,39 eura, vezane na registrsko številko vozila in z veljavnostjo 30 dni od dneva njene izdaje.
(2) Točkovno karto lahko uporabnik cestnega predora Karavanke kupi na cestninski postaji Hrušica.
(3) Brezgotovinsko plačilo cestnine se lahko na cestninski postaji Hrušica opravi s slovensko ali avstrijsko točkovno karto.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS, št. 103/15 in 21/16).
7. člen 
Ta uredba začne veljati z dnem začetka izvajanja cestninjenja v prostem prometnem toku.
Št. 00710-6/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2018-2430-0008
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti