Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

637. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh, stran 2306.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), Odloka o občinskih cestah v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 19/2012) in 20. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 24. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh 
I. 
Ukine se status javnega dobra na zemljiških parcelah št. 1139/20, k. o. 878 – Tolsti vrh.
II. 
Zemljiški parceli prenehata imeti značaj javnega dobra in se vpišeta v Zemljiško knjigo kot last Občine Ravne na Koroškem.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0217/2015-7
Ravne na Koroškem, dne 26. februarja 2018
Župan 
Občine Ravne na Koroškem 
dr. Tomaž Rožen l.r.