Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

629. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi v plačni razred, stran 2295.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17), prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev plače ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 111, 1410 Zagorje ob Savi izdaja župan Občine Zagorje ob Savi
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi v plačni razred 
I. 
Delovno mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi se uvrsti v 51. plačni razred.
II. 
Prva uvrstitev delovnega mesta ravnatelja v plačni razred v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) se izvede s 1. januarjem 2018.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-16/2017
Zagorje ob Savi, dne 31. januarja 2018
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.