Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

619. Obvezna razlaga 157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje, stran 2241.

  
Na podlagi 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14), je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16)
v naslednjem besedilu:
Določba prve alineje prvega odstavka 157. člena, ki opredeljuje rekonstrukcijo obstoječih objektov in naprav se razlaga sledeče:
V okviru rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav se dopušča tudi enkratno dozidavo oziroma nadzidavo obstoječih objektov, če se njihova prostornina ne spremeni za več kot 10 %.
Št. 007-2/2018-3
Trebnje, dne 21. februarja 2018
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.