Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

616. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje, stran 2233.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) je Občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cene programov predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 12/17) se spremenijo cene programov, in sicer:
»Cena programov predšolske vzgoje v enoti Vrtec pri OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica znaša od 1. 3. 2018 dalje za 1. starostno obdobje 435,00 EUR mesečno, za drugo starostno obdobje 390,00 EUR mesečno.
Cena programa kombiniranega oddelka je enaka ceni programa za drugo starostno obdobje.«
2. člen 
Ostala določila ostajajo nespremenjena.
3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2018.
Št. 602-1/18
Sodražica, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.