Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

615. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica, stran 2232.

  
Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), v zvezi z določili Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica 
1. člen 
Spremeni se 2. točka 5. člena Pravilnika, tako da se glasi:
»Nosilec izpeljave programov kakovostnega športa na lokalni ravni so praviloma društva in klubi. Izvajalci teh programov morajo biti vključeni v nacionalno panožno športno zvezo. Sofinancira se programe, ki se izvajajo na območju Občine Sodražica oziroma za občane Občine Sodražica, programe z večletno tradicijo (najmanj 5 let delovanja v Občini Sodražica) in uspehi na državnem nivoju, programe, organizirane za več starostnih skupin, vključno s programi kakovostnega športa za otroke in mladino. Izvajalci teh programov morajo imeti najmanj eno vrhunsko uvrstitev (prva tri mesta) v preteklih treh letih na državnih prvenstvih in druge vidnejše rezultate v preteklem letu.
Sofinancira se lahko uporaba objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, stroške tekmovanj, ki se ne pokrivajo na nacionalni ravni.
Merila za razdelitev sredstev:
Od 5 do 10 let delovanja programa na območju Občine Sodražica
7 točk
10 let in več delovanja programa na območju Občine Sodražica
18 točk
« 
2. člen 
V 5. členu, pri točki 6, se druga točka merila spremeni na 5 točk.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-1/14
Sodražica, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.