Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

613. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, stran 2232.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17) ter določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 18. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba« 
I. 
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba, ki jo je predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini:
– ob delavnikih: 15,11 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah in v nočnem času: 21,15 EUR na efektivno uro,
– ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 22,23 EUR na efektivno uro.
II. 
Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 9,90 EUR na efektivno uro ob delavnikih, oziroma v nedeljo ali v nočnem času 13,98 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 14,71 EUR na efektivno uro.
Končna cena bo za uporabnike storitve ob delavnikih znašala 4,90 EUR na efektivno uro, v nedeljo ali v nočnem času 6,86 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 7,21 EUR na efektivno uro.
III. 
Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena dodatno zagotovila 300 EUR mesečno.
IV. 
Občina bo za stroške strokovne priprave in sklenitve dogovora kot del vodenja zagotovila 94,41 EUR mesečno.
V. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 26/17, dne 26. 5. 2017.
VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2018.
Št. 0070-0001/2018-28
Rogatec, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič l.r.