Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

599. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani, stran 2188.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 27. 2. 2018 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 21. 2. 2018 sprejela naslednje
S P R E M E M B E   S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se črta 23. točka 52. člena.
2. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se 56. člen spremeni tako, da se glasi:
»Habilitacijska komisija ima največ 16 članov.
V komisiji so najmanj po en predstavnik z umetniškega področja, področja biotehnike, medicine in veterine ter najmanj po dva predstavnika s področja družboslovja, humanistike, naravoslovja in tehnike, ki jih predlagajo senati članic. Član habilitacijske komisije je tudi predstavnik študentov.
Člane habilitacijske komisije izvoli senat univerze za dobo štirih let.
Član habilitacijske komisije je redni profesor, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v senat univerze.«
3. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se črta peti odstavek 76. člena.
4. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se v prvem odstavku 190. člena črta besedna zveza »oziroma redakcijske«, tako da se prvi odstavek 190. člena glasi:
»Če so predlagane manjše spremembe statuta, statutarna komisija pošlje predlog besedila spremembe v mnenje članicam in študentskemu svetu univerze. Članice in študentski svet univerze posredujejo svoje pripombe v amandmajski obliki. Za članice in študentski svet univerze, ki v roku 15 delovnih dni ne podajo pripomb, se šteje, da na predlog sprememb nimajo pripomb.«
5. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami, dopolnitvami in popravki) doda drugi odstavek 193. člena, in sicer:
»Če so predlagane redakcijske spremembe statuta ali spremembe statuta zaradi uskladitve z zakonodajo, statutarna komisija pripravi predlog besedila sprememb statuta in ga posreduje v razpravo in sprejem senatu ter upravnemu odboru univerze.«
6. člen 
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prof. dr. Borut Božič l.r.
Prof. dr. Igor Papič l.r.
Predsednik UO UL
Predsednik Senata UL
Rektor UL
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti