Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

597. Dopolnitve Študentske ustave (ŠU-3A), stran 2177.

  
Na podlagi 18. člena Študentske ustave (ŠU-3) (Uradni list RS, št. 32/15), sprejema Skupščina ŠOS na 31. seji dne 22. 2. 2018 naslednje
D O P O L N I T V E 
Študentske ustave (ŠU-3A) 
1. člen 
V Študentski ustavi (ŠU-3) (Uradni list RS, št. 32/15) se v 11. členu doda nov peti odstavek, ki glasi:
»(5) Študentska organizacija Slovenije, njene organizacijske oblike in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom so zavezanke v smislu zakona, ki določa pristojnost računskega sodišča.«
2. člen 
V Študentski ustavi (ŠU-3) (Uradni list RS, št. 32/15) se v 12. členu doda nov peti odstavek, ki glasi:
»(5) Študentska organizacija Slovenije, njene organizacijske oblike in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom so zavezanke v smislu zakona, ki ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja.«
3. člen 
V Študentski ustavi (ŠU-3) (Uradni list RS, št. 32/15) se v 14. členu doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Člani vodstvenih in nadzornih organov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik ne smejo biti osebe, ki so bile pravnomočno obsojene za uradno pregonljivo naklepno kaznivo dejanje.«
4. člen 
Te dopolnitve Študentske ustave začnejo veljati naslednji dan po sprejetju.
Ljubljana, dne 22. februarja 2018
Študentska organizacija Slovenije 
Aleksandar Spremo l.r.
Predsednik