Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

596. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije, stran 2177.

  
Na podlagi 80. člena Kolektivne pogodbe Banke Slovenije z dne 1. 1. 2017
1. Banka Slovenije, ki jo zastopa guverner Boštjan Jazbec, kot delodajalec
in
2. Sindikat finančnih organizacij Slovenije, Sindikat Banke Slovenije, ki ga zastopa predsednik Jaka Klanjšček
ter
Sindikat bančništva Slovenije, ki ga zastopa predsednik Tomaž Boltin, kot predstavnika delavcev
sklepata
A N E K S   Š T.   1 
h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije 
1. člen 
Pogodbene stranke soglašajo, da se zaradi sprememb Kadrovskega pravilnika Kolektivna pogodba Banke Slovenije v 27. členu spremeni tako, da se po novem glasi:
»Delovna uspešnost delavca se ocenjuje mesečno, letno in polletno. Kriterije in postopek ocenjevanja delovne uspešnosti se določi s posebnim splošnim aktom.
Delavec lahko prejme delovno uspešnost največ v višini 20 % od osnovne plače oziroma se lahko delovna uspešnost izkaže kot negativen učinek v višini 10 % od osnovne plače. Negativno delovno uspešnost morajo ocenjevalci pisno obrazložiti.
Za mesečno delovno uspešnost se uporabi najmanj 10 % bruto sredstev za osnovne plače v banki.
Za polletno delovno uspešnost se uporabi najmanj 2 % bruto sredstev za osnovne plače v banki.«
2. člen 
Aneks je sestavljen v treh izvodih, pri čemer vsaka pogodbena stranka prejme en izvod.
Aneks začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 1. 3. 2018 dalje.
Ljubljana, dne 22. februarja 2018
Banka Slovenije Boštjan Jazbec l.r.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
guverner
Sindikat Banke Slovenije
Jaka Klanjšček l.r.
predsednik
Sindikat bančništva Slovenije 
Tomaž Boltin l.r.
predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina