Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018

Kazalo

576. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek, stran 2128.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 9/09 – ZJUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZJU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) ter 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 21. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek 
1. 
V Osnovni šoli Podčetrtek, Enoti vrtec Podčetrtek, se izvajajo dnevni programi vzgoje in varstva predšolskih otrok v trajanju 5–10 ur.
Cena programa je:
– za 1. starostno obdobje 461,40 EUR
– za 2. starostno obdobje 372,00 EUR
– kombinirana skupina 396,70 EUR.
2. 
Dnevna cena prehrane je 1,70 EUR.
3. 
Plačilo staršev se obračunava po Pravilniku o plačilu staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A), pri katerem se odšteje strošek prehrane za vsak dan nad tri dni odsotnosti v mesecu.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 3. 2018 dalje.
Št. 032-152/2018
Podčetrtek, dne 16. februarja 2018
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost