Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018

Kazalo

572. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 1970.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 22. seji dne 20. 2. 2018 sprejel naslednji
S K L E P 
Na nepremičninah v lasti Občine Mežica
– 539/1, k.o. Mežica (ID znak 889 539/1),
– 539/2, k.o. Mežica (ID znak 889 539/2),
– 539/3, k.o. Mežica (ID znak 889 539/3),
– 539/4, k.o. Mežica (ID znak 889 539/4),
– 539/5, k.o. Mežica (ID znak 889 539/5),
– 539/6, k.o. Mežica (ID znak 889 539/6),
– 539/7, k.o. Mežica (ID znak 889 539/7),
– 539/8, k.o. Mežica (ID znak 889 539/8),
– 539/9, k.o. Mežica (ID znak 889 539/9),
se ukine status grajenega javnega dobra in se iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II 
Po izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra iz zemljiške knjige, ostane pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa vknjižena lastninska pravica na ime in v korist: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, matična št.: 5883610000, do celote (1/1).
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0011/2018
Mežica, dne 20. februarja 2018
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost