Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018

Kazalo

565. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma, stran 1964.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04 s spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 23. redni seji dne 1. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma 
1. člen 
V 3. členu Pravilnika se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– da so v pogodbeno določenem roku oddali finančno in vsebinsko poročilo o realizaciji programa za preteklo leto (obvezna so tudi dokazila o izvedenih programih, kot so: fotografije, plakati, vabilo, promocijski material, fotokopije plačanih računov, kopija prijave prireditve …), kar pa ne velja za prijavitelje, ki prvič kandidirajo na razpisu.«
2. člen 
V drugem odstavku 6. člena se:
črta alinejo: »– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.« in doda alinejo:
»– sestava zapisnika o delu.«
3. člen 
V 13. členu se 8 dni nadomesti s 15 dni.
4. člen 
V 16. členu se za prvo alinejo prvega odstavka doda alinejo:
»– da so bila sredstva neporabljena«
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0001/2018-12
Kanal ob Soči, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost