Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018

Kazalo

549. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, stran 1930.

  
Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov 
1. člen 
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16 in 13/17) se v 12. členu v šestem odstavku besedilo »iz 2. ali 3. točke« nadomesti z besedilom »iz 2. in 3. točke«.
2. člen 
V 13. členu se tretji stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Študentom, ki so opravili splošno maturo, ne da bi končali 3. in 4. letnik srednješolskega izobraževanja, se za uspeh 3. in 4. letnika upošteva uspeh pri splošni maturi, ki se pretvori v oceno v skladu s sklepom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 10. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17 in 4/18).«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Študentom prvega letnika podiplomskega študija druge stopnje se upošteva študijski uspeh dodiplomskega študija prve stopnje, študentom prvega letnika podiplomskega študija tretje stopnje pa se upošteva študijski uspeh podiplomskega študija druge stopnje.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Študentom, ki se v visokošolski študij vpisujejo po izobraževanju, zaključenem v tujini, se učni oziroma študijski uspeh točkuje ob smiselni uporabi prvega, četrtega in petega odstavka tega člena.«.
3. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo, študentom, ožjim družinskim članom pripadnika, ki je izgubil življenje med vojaško službo pri obrambi države, izvajanju nalog, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami, ali pri opravljanju drugih nalog Slovenske vojske, študentom, ožjim družinskim članom v skladu z uredbo, ki ureja način uveljavljanja in dodeljevanja pravic ožjim družinskim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti, ter študentom, žrtvam naravnih nesreč, se k skupnemu številu točk prišteje 100 točk.«.
4. člen 
V 19. členu se v prvem stavku drugega odstavka črta beseda »informativno«.
5. člen 
V prvem odstavku 23. člena se besedilo »Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16)« nadomesti z besedilom »Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17)«.
6. člen 
V tretjem odstavku 24. člena se besedilo »javni študentski dom in dijaški dom« nadomesti z besedilom »javni in zasebni študentski dom ter dijaški dom«.
7. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen 
Mesečno subvencijo določi minister na podlagi povprečne letne cene bivanja v Študentskem domu Ljubljana, Študentskih domovih Univerze v Mariboru in Študentskih domovih Univerze na Primorskem za preteklo študijsko leto.«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-82/2017/15
Ljubljana, dne 26. februarja 2018
EVA 2017-3330-0072
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti