Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, stran 747.

  
Na podlagi 31., 32. in 33. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 5., 8. in 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 33. redni seji dne 23. 1. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 63/14 in 84/15; v nadaljevanju: odlok) se prvi odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»Direktor opravlja poslovodno funkcijo zavoda. Če ima direktor ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri, opravlja tudi funkcijo vodenja strokovnega dela zavoda.«
2. člen 
V drugi alineji tretjega odstavka 11. člena odloka se za besedo zavoda doda vejica in naslednje besedilo: »v kolikor ima ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri,«.
3. člen 
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev za javne uslužbence izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri ali drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne zdravstvene smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj po zaključeni specializaciji, ali
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne pravne ali ekonomske smeri ali drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne pravne ali ekonomske smeri in najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj štiri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– obvlada osnovno raven znanja vsaj enega svetovnega jezika.«
4. člen 
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Če je za direktorja izbran kandidat z ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri, se ob upoštevanju števila zaposlenih z njim sklene pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, in sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 24 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do 150 uslužbencev: za največ 28 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 150 do 200 uslužbencev: za največ 32 ur na teden.
Če je za direktorja izbran kandidat z ustrezno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri, se z njim sklene pogodba za polni delovni čas.«
5. člen 
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor ima lahko enega pomočnika, ki ga sam imenuje za čas trajanja svojega mandata.
Če ima direktor ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri, imenuje pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju zdravstva.
S pomočnikom direktorja iz drugega odstavka tega člena se sklene pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, in sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 16 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do 150 uslužbencev: za največ 20 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 150 do 200 uslužbencev: za največ 32 ur na teden.
Če ima direktor ustrezno izobrazbo pravne in ekonomske smeri, imenuje pomočnika direktorja – strokovnega vodjo, ki mora biti zdravnik specialist dejavnosti zdravstvenega doma in imeti najmanj pet let delovnih izkušenj.
S pomočnikom direktorja iz četrtega odstavka tega člena se sklene pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, in sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 16 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do 150 uslužbencev: za največ 20 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 150 do 200 uslužbencev: za največ 32 ur na teden.
Področja, za katera je imenovan pomočnik direktorja, se določijo v statutu zavoda.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen
Že začeti mandat direktorja in pomočnika direktorja se ne glede na določbe tega odloka dokonča v skladu z veljavno pogodbo o zaposlitvi.
7. člen 
Zavod mora statut zavoda in druge akte uskladiti s tem odlokom najkasneje v roku dveh mesecev po njegovi uveljavitvi.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2012-610-21
Kočevje, dne 24. januarja 2018
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti