Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

207. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 737.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), v zvezi s 23. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. redni seji dne 18. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se nepremičnini ID znak: parcela 1881 1572/4 (katastrska občina 1881 Kandrše parcela 1572/4 v izmeri 187 m2) odvzame oziroma ukine status javnega dobra.
2. člen 
Nepremičnina, navedena v prejšnjem členu tega sklepa, se po ukinitvi statusa javnega dobra prenese v last in posest Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, matična št. 5883890000.
3. člen 
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti v skladu z ZGO-1 izda občinska uprava Občine Zagorje ob Savi. Po pravnomočnosti odločbe se pri zemljiškoknjižnem sodišču, preko portala e-sodstvo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predlaga vknjižba lastninske pravice v korist Občine Zagorje ob Savi.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-190/2017-3
Zagorje ob Savi, dne 18. decembra 2017
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti