Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

202. Sklep o uvrstitvi direktorjev/ravnatelja v plačne razrede, stran 734.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – ZSPJS-UPB13, 13/10, 13/10 – ZZZPF-A, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 43/12 – ZDIU12-A, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 – ZIPRS1415, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 23/17- ZDOdv in 67/17) in 4. členom Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorjev/ravnatelja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Šmarje pri Jelšah
S K L E P 
o uvrstitvi direktorjev/ravnatelja v plačne razrede
1. 
a) Delovno mesto direktorja Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah se za določitev osnovne plače uvrsti v 42. plačni razred;
b) Delovno mesto direktorja Javnega zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah se za določitev osnovne plače uvrsti v 47. plačni razred;
c) Delovno mesto ravnatelja Javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah se za določitev osnovne plače uvrsti v 50. plačni razred;
d) Delovno mesto direktorja Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla se za določitev osnovne plače uvrsti v 46. plačni razred.
2. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0056/2017
Šmarje pri Jelšah, dne 18. januarja 2018
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti