Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

191. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2018 v Občini Kamnik, stran 692.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) in 5. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kamnik (Uradni list. RS, št. 34/09) je župan Občine Kamnik dne 10. 1. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2018 v Občini Kamnik 
I. 
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2018 znaša 0,061 €.
II. 
Višina vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2018 je bila določena na podlagi povprečne letne stopnje inflacije za preteklo leto, ki jo je objavil Statistični urad Republike Slovenije.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-9/2018-3/12
Kamnik, dne 10. januarja 2018
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost