Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

186. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ 8 – območje opuščene mlekarne v Medlogu, stran 669.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ 8 – območje opuščene mlekarne v Medlogu 
1. 
V prvem odstavku točke 1 Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ 8 – območje opuščene mlekarne v Medlogu (Uradni list RS, št. 19/16, 69/17) se besedilo »parc. št. 1944/4, 1944/6, 1944/7, 1944/8, 1944/12, 1944/13, 1944/14 in 2198, vse k.o. Medlog« nadomesti z besedilom »parc. št. 1944/4, 1944/6, 1944/7-del, 1944/8, 1944/12, 1944/13, 1944/14, 1944/15 in 2198-del, vse k.o. Medlog«.
2. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-5/2015
Celje, dne 16. januarja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot
 
Po pooblastilu župana 
mag. Darja Turk l.r.
Podžupanja 

AAA Zlata odličnost