Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

183. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu, stran 668.

  
Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 15. redni seji dne 18. 1. 2018 sprejel
S O G L A S J E 
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Cankova soglaša:
– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od 1. 10. 2017 od ponedeljka do sobote znaša 17,01 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,78 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,23 EUR na efektivno uro,
– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu ob nedeljah in dela prostih dnevih znaša 18,77 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 16,54 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,23 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno oskrbo ter 100 % stroškov vodenja in subvencijo iz proračuna RS (javna dela) v višini 0,32 EUR, znaša za uporabnika:
– 7,40 EUR na efektivno uro za delovne dni;
– 8,28 EUR na efektivno uro za nedeljo in dela proste dni.
3. člen 
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2017 št. 162-01/2017, z dne 19. 6. 2017.
5. člen 
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017.
Št. 162-01/2018
Cankova, dne 18. januarja 2018
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti