Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

172. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela, stran 654.

  
Na podlagi osmega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
O D R E D B O 
o dopolnitvi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela 
1. člen 
V Odredbi o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (Uradni list RS, št. 32/17 in 52/17) se v prvem odstavku 2. člena za sedmo alinejo pika nadomesti s podpičjem in dodata novi osma in deveta alineja, ki se glasita:
»– Kuharji/kuharice (koda 5120);
– Elektromehaniki/elektromehaničarke (koda 7412).«.
2. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-1/2018
Ljubljana, dne 15. januarja 2018
EVA 2018-2611-0006
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost