Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

159. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije, stran 616.

  
Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17) je po predhodnem soglasju ministrice za zdravje skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 90. seji dne 25. 10. 2017 sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije 
I. 
V Sklepu o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 4/07, 19/08, 12/09, 10/11 in 24/15) se v II. točki besedilo »(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17)«.
II. 
V III. točki se besedilo kategorije b) spremeni tako, da se glasi: »b) sekundarij, mladi raziskovalec in drugi,«.
Za besedilom točke, ki postane prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V kategorijo b) iz prejšnjega odstavka spadajo tudi zdravniki s prekinjenim sekundariatom, zdravniki z opravljenim sekundariatom, ki niso opravili preizkusa usposobljenosti, zdravniki z zaključenim sekundariatom, ki so opravili preizkus usposobljenosti in jih ni mogoče uvrstiti v nobeno drugo kategorijo iz prejšnjega odstavka, ter drugi člani, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno drugo kategorijo iz prejšnjega odstavka.«.
III. 
Besedilo IV. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Članarina zaposlenih članov zbornice glede na kategorije iz prejšnje točke je:
a)
pripravnik
letno
162,00
eurov
mesečno
13,50
eurov
b)
sekundarij, mladi raziskovalec in drugi
letno
202,80
eurov
mesečno
16,90
eurov
c)
specializant
letno
271,20
eurov
mesečno
22,60
eurov
č)
doktor dentalne medicine
doktor dentalne medicine manj kot deset let 
po opravljenem strokovnem izpitu 
letno
304,80
eurov
mesečno
25,40
eurov
doktor dentalne medicine več kot deset let 
po opravljenem strokovnem izpitu
letno
316,80
eurov
mesečno
26,40
eurov
d)
zdravnik splošne medicine
letno
316,80
eurov
mesečno
26,40
eurov
e)
specialist:
specialist manj kot deset let po opravljenem specialističnem izpitu 
letno
356,40
eurov
mesečno
29,70
eurov
specialist več kot deset let po opravljenem specialističnem izpitu
letno
385,20
eurov
mesečno
32,10
eurov
Članarina zasebnih zdravnikov in zasebnih zdravnikov s koncesijo je za kategorije č), d) in e) iz prejšnje točke enaka članarini pod č), d) in e) iz prejšnjega odstavka.«.
IV. 
V tretjem odstavku V. točke se številka »75« nadomesti s številko »60«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
V. 
Zaposlenim članom zbornice, ki bodo v kategorijo specializant ali specialist uvrščeni po uveljavitvi tega sklepa, se za leto 2017 članarina odmeri na naslednji način:
– specializantom, katerih specializacija traja manj kot dve leti: 22,35 eurov mesečno,
– specializantom, katerih specializacija traja več kot dve leti in manj kot štiri leta: 23,25 eurov mesečno,
– specializantom, katerih specializacija traja štiri leta in več: 24,18 eurov mesečno,
– specialistom, ki so zaključili specializacijo, ki je trajala manj kot tri leta: 29,41 eurov mesečno,
– specialistom, ki so zaključili specializacijo, ki je trajala tri leta ali tri leta in pol: 30,59 eurov mesečno,
– specialistom, ki so zaključili specializacijo, ki je trajala štiri leta ali štiri leta in pol: 33,09 eurov mesečno,
– specialistom, ki so zaključili specializacijo, ki je trajala pet let ali več: 34,41 eurov mesečno.
VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od odmere članarine za leto 2018.
Št. 0070-132/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2017-2711-0084
mag. Marko Bitenc, dr. med. l.r.
Predsednik 
skupščine Zdravniške zbornice Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti