Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

148. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 607.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 30. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 1198/10, k.o. 1107 – Tepanje, površine 400 m2, parc. št. 1198/11, k.o. 1107 – Tepanje, površine 42 m2 in parc. št. 1325/1, k.o. 1107 – Tepanje, površine 204 m2. Za navedene parcele z ID znakom 1107 1198/10, z ID znakom 1107 1198/11 in z ID znakom 1107 1325/1, se pri k.o. 1107 – Tepanje vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.
2. člen 
Pristojno sodišče na predlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0002/2017(132)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2017
 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti