Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

116. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, stran 550.

  
Na podlagi 1. in 2. točke šestega odstavka 284. člena, tretjega odstavka 366. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 23/17, 40/17 in 65/17) in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad 
1. člen 
V Sklepu o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad (Uradni list RS, št. 98/13, 29/14, 47/14 in 26/16; v nadaljnjem besedilu: Sklep) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec za vsak kritni sklad, ki ga upravlja, poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o vrstah in sestavi naložb kritnega sklada po stanju na zadnji dan vsakega meseca, v obliki, predpisani z Navodilom o načinu elektronskega poročanja o naložbah pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.«
2. člen 
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pokojninska družba, kot upravljavec kritnega sklada, vključi podatke o vrsti in sestavi naložb iz 3. člena tega sklepa v poročilo iz prvega odstavka 5. člena sklepa, ki ureja podrobnejša pravila za premoženje kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in poročanje o naložbah teh kritnih skladov ter o naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, in sicer po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja.«
3. člen 
Prvo poročanje po Sklepu, pri katerem se upoštevajo določbe tega sklepa, je poročanje po stanju na dan 31. januar 2018.
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2018-1
Ljubljana, dne 11. januarja 2018
EVA 2016-1611-0047
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti