Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

113. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal, stran 547.

  
Na podlagi petega odstavka 101. člena, osmega odstavka 101.a člena in šestega odstavka 103. člena ter za izvrševanje 8. točke drugega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-1A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ) ministrica za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal 
1. člen 
V Pravilniku o obratovalnem monitoringu stanja tal (Uradni list RS, št. 66/17) se v drugi alineji tretjega odstavka 11. člena, v četrtem odstavku 13. člena in v tretji alineji 2. točke prvega odstavka 18. člena besedilo »stanje tal« nadomesti z besedilom »mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh«.
2. člen 
V drugem odstavku 21. člena se za besedo »monitoringa« doda beseda »stanja«, besedilo »podzemne vode« pa se nadomesti z besedo »tal«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-477/2017
Ljubljana, dne 10. januarja 2018
EVA 2017-2550-0112
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti