Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

112. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, stran 546.

  
Na podlagi petega odstavka 101. člena, osmega odstavka 101.a člena in šestega odstavka 103. člena ter za izvrševanje 8. točke drugega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-1A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ) ministrica za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode 
1. člen 
V Pravilniku o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 66/17) se v sedmem odstavku 7. člena za besedo »četrtega« dodata vejica in beseda »petega«.
2. člen 
V drugem odstavku 11. člena se za besedo »tretjega« doda besedilo »in šestega«.
V tretjem odstavku se v 12. točki beseda »vpliva« nadomesti z besedo »parametrov«.
3. člen 
V 18. členu se za besedo »monitoringa« doda beseda »stanja«, beseda »tal« pa se povsod nadomesti z besedilom »podzemne vode«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-476/2017
Ljubljana, dne 10. januarja 2018
EVA 2017-2550-0111
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti