Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

104. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravnik (2011–2020), stran 526.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravnik (2011–2020) 
1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravnik (2011–2020) (Uradni list RS, št. 5/12) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ravnik za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 240.017 m3, od tega 201.129 m3 iglavcev in 38.888 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 574,25 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 10,80 ha,
– 80,52 dni varstva pred žuželkami,
– zaščita s premazom na 77,7 ha,
– zaščita s 6.360 m ograje,
– vzdrževanje 5,73 ha travinj,
– 6 dni vzdrževanja vodnih površin,
– 49 dni vzdrževanja gnezdilnic ter
– obeleževanje 120.000 sadik v 450 dneh.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravnik (2011–2020) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-402/2017
Ljubljana, dne 8. januarja 2018
EVA 2017-2330-0095
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost