Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

101. Akt o spremembah Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada, stran 521.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list RS, št. 29/06, 105/09 – odl. US in 59/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T 
o spremembah Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada 
1. člen 
V Aktu o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada (Uradni list RS, št. 40/06) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(1) Namensko premoženje sklada je premoženje, ki ga sklad prevzame s preoblikovanjem Sklada Republike Slovenije za sukcesijo, premoženje, ki ga pridobi Republika Slovenija na podlagi Sporazuma o vprašanjih nasledstva, razen stvarnega premoženja, in drugo premoženje, ki ga na sklad prenese ustanovitelj.
(2) Namensko premoženje, ki ga sklad prevzame s preoblikovanjem Sklada Republike Slovenije za sukcesijo, so denarna sredstva ter naložbe v Ljubljansko banko d. d., Ljubljana in Kreditno banko Maribor d. d., Ljubljana.
(3) Vrednost namenskega premoženja sklada, ki ga je sklad prevzel s preoblikovanjem Sklada Republike Slovenije za sukcesijo, to je denarnih sredstev ter naložbe v Ljubljansko banko d. d., Ljubljana in Kreditno banko Maribor d. d., Ljubljana, ter iz naslova denarnih sredstev in naložbe v JUBMES banko A.G., Beograd, pridobljenih na osnovi Sporazuma o vprašanjih nasledstva, na dan 30. 11. 2017 znaša 218.706.746 EUR.«.
2. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(1) Namensko premoženje se vpiše v sodni register.
(2) Sprememba vrste in vrednosti namenskega premoženja se vpiše v sodni register najmanj enkrat letno.«.
3. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-1/2018
Ljubljana, dne 11. januarja 2018
EVA 2018-1611-0008
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost