Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

99. Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora, stran 521.

  
Na podlagi 84.a člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) ter 10. in 147. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora 
1. člen 
V Uredbi o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora (Uradni list RS, št. 29/04 in 46/15) se v četrtem odstavku 3. člena besedilo »vodja izmene Združenega operativnega centra Slovenske vojske« nadomesti z besedilom »vodja izmene Operativnega centra v Poveljstvu sil Slovenske vojske«.
2. člen 
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Center za nadzor in kontrolo zračnega prostora v primeru iz prejšnjega odstavka ugotovi oziroma preveri, ali gre za dejansko kršitev zračnega prostora, in na podlagi predloga vodje izmene v centru o kršitvi obvesti pristojni nadrejeni letalski operativni center zavezništva ter Operativni center v Poveljstvu sil Slovenske vojske. O predlogu, da se izvedejo ukrepi prestrezanja zrakoplova, odloči vodja izmene Operativnega centra v Poveljstvu sil Slovenske vojske ali pristojni poveljnik zavezništva skladno s skupnimi načrti zavezništva, če so izpolnjeni pogoji, določeni s to uredbo. Vodja izmene Operativnega centra v Poveljstvu sil Slovenske vojske ali pristojni poveljnik zavezništva izda ukaz pristojni enoti Slovenske vojske oziroma pristojni enoti zavezništva, določeni za prestrezanje, da izvede ustrezen ukrep prestrezanja.«.
3. člen 
V petem odstavku 13. člena se besedilo »operativni center Slovenske vojske« nadomesti z besedilom »Operativni center v Poveljstvu sil Slovenske vojske«.
4. člen 
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri izvajanju ukrepov iz prvega odstavka 3. člena te uredbe se uporabljajo navodila, specifikacije, klicni znaki, vizualni in drugi signali v skladu s skupnimi pravili in operativnimi določbami v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter slovenskimi vojaškimi standardi.«.
V tretjem odstavku se besedilo »v operativnem centru Slovenske vojske« nadomesti z besedilom »Operativnega centra v Poveljstvu sil Slovenske vojske«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-9/2017
Ljubljana, dne 11. januarja 2018
EVA 2017-1911-0011
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik