Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018

Kazalo

47. Obvezna razlaga drugega stavka zadnje alineje 127. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica, stran 153.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 22. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
drugega stavka zadnje alineje 127. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16, 48/16, 63/16)
1. Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16, 48/16, 63/16), ki v zadnji alineji 127. člena drugega stavka glasi:
»Dovoljena je gradnja in vzdrževanje, prizidave in nadzidave obstoječih objektov, ter gradnja nadomestnih objektov, kolikor ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja posegov v prostor.«,
razlaga tako:
da pomen izraza »gradnja« pomeni vsebino, kot jo določa 7. točka predpisa o graditvi objektov in pomeni, da je gradnja izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo in odstranitev objekta skladnega z določili enote urejanja prostora, podrobne namenske rabe in posebnih prostorsko izvedbenih pogojih.
2. Obvezna razlaga drugega stavka zadnje alineje 127. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16, 48/16, 63/16) se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 47/17
Brezovica, dne 22. decembra 2017
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost