Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

N 27/2017 Os-3605/17, Stran 3079
Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku nepravdni postopek predlagateljice Ivanke Penko, Slavina 43, Prestranek, ki jo zastopa Odvetniška družba Božič Malenršič in Bandeljo.p., d.o.o. iz Postojne, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Milana Vekar, Martina Kontuša 22, 51000 Rijeka, sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer CSD Postojna, Novi trg 6, Postojna, za mrtvega.
Pogrešani Milan Vekar je bil rojen dne 17. 10. 1958 kot sin Andreja Vekarja, roj. 10. 11. 1905, ki je umrl 25. 10. 1977 na Reki. Po navedbah predlagateljice je večinoma svojega življenja preživel na ladjah kot pomorščak. Do leta 1995 je predlagateljica z njim še bila v kontaktu, od tedaj dalje pa od njega ni prejela nobenega odgovora. Iz uradnih evidenc Republike Hrvaške izhaja, da je imel Milan Vekar prijavljeno stalno prebivališče na naslovu Martina Kontuša 22, Rijeka, do 24. 7. 1995, ko je bil s tega naslova odjavljen zaradi smrti, ni pa podatek o smrti vpisan v matični knjigi umrlih na območju Republike Hrvaške. Po sklepanjih predlagateljice je ta verjetno umrl v kateri od pomorskih nesreč v tujini, zato podatek o smrti ni znan. V zemljiški knjigi je nasprotni udeleženec še vedno vpisan kot lastnik nepremičnin parc. št. 130, 131, 3893/20 in 43/40 vse k.o. Slavina ter parcel št. 828/56 in 828/7 obe k.o. Trnje.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovemu življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 12. 2017