Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

I D 125/2017 Os-3647/17, Stran 3078
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku naknadni zapuščinski postopek po pok. Bidovec Kristini, rojeni dne 15. 9. 1914, umrli dne 4. 12. 2016, nazadnje stanujoči na naslovu Rašiška ulica 5, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o potencialnih zakonitih dedičih po pokojni, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Bidovec Kristini poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2017